Хөөсөнцөр полистрол хавтан стандартын шаардлага хангаж байгаа юу

Хөөсөнцөр полистрол хавтан стандартын шаардлага хангаж байгаа юу

Хөөсөнцөр полистрол хавтан стандартын шаардлага хангаж байгаа юу
Бидний ашиглаж буй барилгын материал, тэр дундаа дулаалгын хөөсөнцөр хавтан стандартын шаардлага хангаж байгаа юу .
Зах зээл дээр борлуулж буй хөөсөнцөр хавтан нягтдаа яг хүрч байна уу. Үгүй ядаж хэлснийхээ 50 хувьд нь байж чадах уу. 
Хувь хүн дулаалгын хөөсөнцөр хавтан авч байгаа бол гал дэмждэг эсэх, нягтдаа хүрч байгаа үгүйг хэрхэн шалгах вэ . 
Хариултыг СТАНДАРТ нэвтрүүлгээс үзээрэй.