"Ehouse" подкаст: Т.Батбилэг: Зураг төсөлгүйгээр байшин барьвал сууринаас эхлээд барилгын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг

"Ehouse" подкаст: Т.Батбилэг: Зураг төсөлгүйгээр байшин барьвал сууринаас эхлээд барилгын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг

"Ehouse" подкаст: Т.Батбилэг: Зураг төсөлгүйгээр байшин барьвал сууринаас эхлээд барилгын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг

"E House" подкастын ээлжит дугаарт "Наран сүлд" ХХК-ийн архитектор Т.Батбилэг оролцож, зураг төслийн давуу тал, үнэ цэнийн талаар ярилаа.