Хөөсөн полистрол хавтан стандарт шаардлага хангаж байгаа юу

Хөөсөн полистрол хавтан стандарт шаардлага хангаж байгаа юу

Хөөсөн полистрол хавтан стандарт шаардлага хангаж байгаа юу

"Стандарт" нэвтрүүлгийн эхний дугаараар бид Монголд үйлдвэрлэж байгаа болон худалдаж буй хөөсөн полистрол хавтан стандарт шаардлагадаа хүрч байгаа. Нягтын хэмжээ үйлдвэрлэгчид, худалдаа эрхлэгчдийн хэлж буй хэмжээнд үнэхээр хүрч буй эсэхийг нягталлаа.