Монголд суурьшсан Европ чанар Коспел

Монголд суурьшсан Европ чанар Коспел

Монголд суурьшсан Европ чанар Коспел

“Миний байшингийн түүх” нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа хувь хүн гэртээ хэрхэн халаалтын систем суурьлуулах, сангийн холболт хийх талаар үзүүллээ.