Барилга, хот байгуулалтын сайдын ээлжит шуурхай хурал боллоо

Барилга, хот байгуулалтын сайдын ээлжит шуурхай хурал боллоо

Барилга, хот байгуулалтын сайдын ээлжит шуурхай хурал боллоо

Сайдын ээлжит шуурхай хуралдаан /2024.05.27/-ны өдөр боллоо. Шуурхай хуралдааны эхэнд яамны газар, хэлтэс, харьяа байгууллагууд, төслийн нэгжүүдийн удирдлагууд өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, үүрэг даалгаварын биелэлт, тулгамдаж буй асуудлууд, яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудаа танилцууллаа.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын өмнөх шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг холбогдох газар хэлтсүүд, төслийн нэгжүүд, харьяа байгууллагууд 90 хувьтай биелүүлж хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.

Ирэх 14 хоногт яаралтай шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг хангах ажлуудын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Даваасүрэн дараах үүрэг чиглэлийг өглөө.

Үүнд:

<img decoding="async" height="16" width="16" alt="